ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ
 
Τομείς :

  • Τεχνικούς : Διαφημίσεις, Εμπόριο, Νομικά, Οικονομικά, Υγεία, Δημοσιογραφικά
  • Φιλολογικούς : Λογοτεχνία, Πανεπιστημιακές Μελέτες, Βιογραφικά
Rewriting : όλων γραπτών έργων
 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Της Διδασκαλίας Νέων Ελληνικών - INALCO, PARIS
Τιμές : Διάφορες, επικοινώνειστε μαζί μου epoptia@online.fr
 
Τηλεμετάφρασης (e-mail) και Fax
 
French version